ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο υδραυλικός ως επάγγελμα, είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις εργασίες της κατασκευής, της συντήρησης και της επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση κτιρίων και γηπέδων.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στο επάγγελμα του υδραυλικού είναι η υλοποίηση της μελέτης υδραυλικής εγκατάστασης, όπου η μελέτη αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, η κατασκευή, η συντήρηση και η επισκευή της υδραυλικής εγκατάστασης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση κτηρίων και γηπέδων. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων συγκολλήσεων των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop