ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο/η Βοηθός Νοσηλευτή/τριας, διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και την απαιτούμενη εμπειρία για να εκτελεί τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις και να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή  τριτοβάθμια περίθαλψη του ασθενή ως την έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, μετά από ανάθεση από τον/την υπεύθυνο/η  νοσηλευτή/τρια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop