ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Βοηθός Οδοντιατρείου, είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος  κατά την άσκηση της εργασίας του, υποστηρίζει τις παρεχόμενες από τον Οδοντίατρο υπηρεσίες και συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχομένων εργασιών και φροντίδων, αποκλειόμενης της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών[1].


[1]  Άρθρο 1 του Π.Δ 7/2000 (ΦΕΚ 8 Α'/2000): Επαγγελματικά Δικαιώματα των Βοηθών Οδοντιατρείου

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop