ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» είναι ο επαγγελματίας  ικανός να συνδυάζει πλήθος σύνθετων και διαφορετικών επεξεργασιών, να συνδυάζει στοιχεία εικαστικών τεχνών, τυπογραφίας, φωτογραφίας, γραφικών, κινούμενης εικόνας, 3D Animation κ.λπ. για να δημιουργήσει ένα τελικό μήνυμα που επικοινωνεί αποτελεσματικά το θέμα, να πείθει και να συγκινεί τον τελικό αποδέκτη. Ταυτόχρονα, επινοεί και διαμορφώνει μία ταυτότητα για την πηγή του μηνύματος (concept design).[1]

 

 


[1] Οδηγός Σπουδών στην ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος»» της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop