ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, δύναται να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήμα δημοσίων σχέσεων, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ως Στέλεχος ή ως Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop