ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, ασκεί τα καθήκοντα του, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Μηχανικών και Εργοδηγών, Εργολάβων, Τεχνικών συνεργείων και όλων όσοι συμμετέχουν στο έργο, προκειμένου να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στους στόχους ποιότητας και έγκαιρης κατασκευής-ανέγερσης.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop