ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Τεχνίτης Υδατοκαλλιέργειας, είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, δύναται να απασχολείται σε εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας υδάτινων οικοσυστημάτων.

Με τον όρο υδατοκαλλιέργεια, νοείται η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση Τεχνικών που έχουν ως σκοπό, την προμήθεια ζωντανών οργανισμών, μέσω τεχνικής ή φυσικής αναπαραγωγής, την αύξηση του βάρους του προϊόντος, με ελεγχόμενες συνθήκες εκτροφής και με την προϋπόθεση παραγωγής ενός άριστου βιολογικού προϊόντος.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop