ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Λογοθεραπευτής, είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.). Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις του, απασχολείται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επιστήμονες, στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της λογοθεραπείας που αφορά στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων, γύρω από την ανθρώπινη επικοινωνία[1].


[1] Παρ 1 άρθρο 1 του Π.Δ. 96/2002 (ΦΕΚ Α 82/2002) «Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).»

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop