ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Ραδιοφωνικός Παραγωγός, είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο,  ο οποίος είναι υπεύθυνος για το άρτιο τεχνικά και αισθητικά τελικό προϊόν μιας ραδιοφωνικής παραγωγής. Συμμετέχει σε ολόκληρη τη διαδικασία, από τη δημιουργία ιδεών έως τη διαχείριση της απόκρισης του κοινού μέσα από ένα πρόγραμμα. Ακόμη, ασχολείται με τη δημιουργική και τεχνική επεξεργασία και τη μετάδοση του τελικού ραδιοφωνικού προϊόντος, με συμβατικές μεθόδους ή από το Διαδίκτυο.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop