ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Χειριστής Μηχανών Λήψης Εικόνας (Εικονολήπτης, Cameraman, Camera Person, Camera Operator, Opérateur), είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, είναι υπεύθυνος για το χειρισμό κάθε είδους μηχανής λήψης εικόνας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Σκηνοθέτη και του ∆ιευθυντή Φωτογραφίας και επιβλέπει την εμφάνιση και εκτύπωση του φιλμ μέχρι και του πρώτου (στάνταρτ) εμπορικού αντιτύπου.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop