ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Συναρμολογητής Εικόνας (Μοντέρ), είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που αποκτά κατά την εκπαίδευσή του, είναι υπεύθυνος για τη συρραφή των πλάνων και το συγχρονισμό της εικόνας με τους διαλόγους, τη μουσική και τους ήχους. Σε συνεργασία με το Σκηνοθέτη, είναι επίσης υπεύθυνος και για τη δημιουργία του ρυθμού της   κινηματογραφικής ταινίας ή της τηλεοπτικής παραγωγής.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop