ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Οικονομικός Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού (ΕΝ), είναι ο επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο ο οποίος διαχειρίζεται την Ταμειακή και Οικονομική Υπηρεσία του πλοίου. Ειδικότερα ασχολείται, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει, με την κατάρτιση των πινάκων μισθοδοσίας, τροφοδοσίας και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του πλοίου, συντάσσει τις συμβάσεις ναυτολόγησης των ναυτικών, καταρτίζει τα δηλωτικά επιβατών και εμπορευμάτων, τηρεί τα φορτωτικά και τελωνειακά έγγραφα, παραλαμβάνει φορτοεκφορτωμένα εμπορεύματα, ευθύνεται για την ασφαλή παραλαβή, φύλαξη και παράδοση της αλληλογραφίας πλοίου, και παραλαμβάνει, φυλάσσει και παραδίδει υπευθύνως τιμαλφή επιβατών, βάσει των εντολών της Διευθύνσεως της Εταιρείας.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop