ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Ναύκληρος, είναι επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο, ο οποίος είναι υπόλογος υπαξιωματικός για την υπηρεσία καταστρώματος και για το κατώτερο προσωπικό της. Τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του υποπλοιάρχου και τον βοηθάει στην άσκηση αστυνομίας στο πλοίο, στη διατήρηση πειθαρχίας του πληρώματος καταστρώματος, στην εξασφάλιση καθαριότητας,  στη συντήρηση κ.λπ..

Κατανέμει το προσωπικό στις διάφορες εργασίες και επιβλέπει για την κανονική εκτέλεσή τους. Βοηθά τους αξιωματικούς καταστρώματος κατά την παραλαβή, στοιβασία και παράδοση του φορτίου και επιβλέπει ιδιαίτερα τα μηχανήματα αγκυροβολίας και εξαρτισμού γενικά.

Φροντίζει για την ασφαλή τοποθέτηση, συντήρηση και στεγανότητα των σωσιβίων λέμβων και έχει την ευθύνη φυλάξεως και διατηρήσεως σε καλή κατάσταση των αποθηκών υλικού συντηρήσεως του σκάφους.[1]


[1] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΛΥΚΟΥΔΗ, Γ’ ΕΚΔΟΣΗ, Επιμέλεια ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop