ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Αρχιμάγειρος προϊστάμενος είναι υπαξιωματικός υπόλογος επί της υπηρεσίας του μαγειρείου και του κατώτερου προσωπικού αυτού. Τελεί υπό τις άμεσες διαταγές και τον έλεγχο του Υπάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.[1]

Οι Μάγειροι τελούν υπό τις άμεσες διαταγές και τον έλεγχο του Αρχιμαγείρου προϊσταμένου και τον βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Ειδικότερα ο Μάγειρος Α είναι ο πρώτος στην ιεραρχία των Μαγείρων μετά τον Αρχιμάγειρο και τον αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ο Μάγειρος Β’ είναι ο άμεσος υφιστάμενος του Μαγείρου Α΄ και ο κυριότερος βοηθός του είναι ο Μάγειρος Γ’..[2]

 


[1] Β.Δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.ο.χ. και άνω» (ΦΕΚ 158Α)

[2] Β.Δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακοσίων κ.ο.χ. και άνω» (ΦΕΚ 158Α)

 

 

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop