ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έργο του οδοντοτεχνίτη είναι η κατασκευή στο χώρο του εργαστηρίου προσθετικών εργασιών, σύμφωνα με γραπτές οδηγίες και εντολές του παραγγέλοντος οδοντιάτρου. [1]

Ειδικότερα,  με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που κατέχει ο Οδοντοτεχνίτης, απασχολείται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών, καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

 

[1] Ν.1666/1986 : Οδοντοτεχνικό επάγγελμα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις.

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε ή Επαληθεύστε το λογαριασμό σας για να δείτε περισσότερα στοιχεία
ToTop